بیماری شاربن را بهتر بشناسیم

بیماری شاربن را بهتر بشناسیم
اندازه فایل:
5.73 MB
تاریخ:
24. اسفند 1391

نشریه ترویجی

نویسنده : مهندس همایون ظهیرالدینی

زمان چاپ: زمستان 74

نظارت بر چاپ : شرکت صالحان روستا

حروف چینی و صفحه آرایی : آتلیه گرافیک مرکز نشر و تصویر