تاریخ انتشار
پرینت

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

پرورش و نگهداري زنبور عسل

 

با ظرفيت يكهزار كندو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خـلاصــه طــرح

 

 

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل

 

ظرفيت : يكهزار كندوي لانگسروت

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،

                       كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

 

سرمايه گذاري كـل: 89/544 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 89/54 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 490 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

 

ميزان اشتغال زايي : 9 نفـر

 

 

 

 

 

 

    مقدمــه :

 

      عسل حاوي بيش از هفتاد ماده مفيد براي بدن انسان است. اساسا عسل از گلوكز، فروكتوز و منو ساكاريد ها ساخته شده است. همچنين عسل داراي آنزيم هاي مفيدي از جمله آميلاز، سوكراز، كاتالاز، پراكسيداز و ليپاز بوده و در رده بندي غذاهاي سرشار از آنزيمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اينكه مواد معدني مختلفي مانند كلسيم، سديم، پتاسيم، منيزيم، آهن، كلر، فسفر، گوگرد و يد نيز در عسل يافت مي‌شوند.

   عسل به عنوان يك ماده كامل غذايي همچنين داراي انواع ويتامين ها (B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K)، اسيدهاي آلي ( اسيد ماليك، وينيك، سيتريك، لاكتيك و اگزاليك ) و پروتئين‌ها بوده و مي‌تواند 315 تا 335 كيلوكالري انرژي ( به ازاي هر يكصد گرم ) توليد نمايد.

     از ديگر سو عسل داراي خواص درماني، ضد عفوني كنندگي و حفاظت از مواد آلي در مقابل تجزيه و فساد مي‌باشد. ابن سينا دانشمند بزرگ ايران در كتاب قانون ، در مورد معجون فلاسفه ( تهيه شده با عسل ) مي‌نويسد :« ... در هنگام زياد شدن بلغم، اندرون را تقويت، نيرو را زياد، اشتها را باز مي‌كند، عسل ، خوراكي است كه جواني را جاويدان مي‌سازد، حافظه را نيرو مي‌بخشد و گذشته را در خاطره زنده مي‌كند، انديشه را پاك و زبان را مي‌گشايد.»

    كليه موارد مطروحه ، اهميت استفاده از عسل به عنوان يك ماده غذايي مقوي و همچنين دارويي طبيعي را خاطرنشان مي‌سازند. از ديگر سو با عنايت به رشد جمعيت و تنوع محصولات توليدي و بالا رفتن سطح رقابت در زمينه عرضه انواع محصولات غذايي ، بهبود مستمر كيفيت محصولات و ايجاد تنوع در عرضه مناسب تر، از مواردي هستند كه بايستي هر چه بيشتر مد نظر قرار گيرند. رعايت اين موارد مي‌تواند منجر به دسترسي آسان و ارزان مصرف كنندگان به مواد غذايي شود.

    طي فرايند پرورش و نگهداري زنبور عسل، همچنين اقدام به ازدياد كندوها مي‌شود كه اين عمل به منظور ترميم تلفات و فروش انجام مي‌پذيرد. در مناطق گرمسير حتي مي‌توان از هر كندو يك بچه كندو گرفت.

    با اجراي اين طرح ، علاوه بر كسب سود مناسباقتصادي مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

  

    با توجه به اينكه ، زنبورداران كندوهاي خود را معمولا در اراضي زراعي و باغات متعلق به خود يا ديگران مستقر نموده و اين كار باعث كمك به گرده افشاني گياهان و افزايش محصول مي‌گردد و بعلاوه كندوها در فصول مختلف سال و به فراخور آب و هوا ، كوچ داده مي‌شوند هزينه زمين در محاسبات وارد نمي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 2 ) ماشين‌آلات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

كندو

طبق با كادر

اكستراكتور

صافي عسل

دستگاه ذوب موم

جعبه ملكه

قفسه چوبي ملكه

ظروف تغذيه

خرك پولك تراش

چادر صحرايي

تجهيزات زنبورداري

باسكول

ترازو

شعله افكن

1000

1000

1

6

1

1000

1000

1000

5

2

5سري

1

1

1

300

18

1500

50

350

10

1

5/2

4

750

200

400

1000

800

300

18

5/1

3/0

35/0

10

1

5/2

02/0

5/1

1

4/0

1

8/0

      جـــمـــع

37/338

 

 

 

 

 

    الف – 3 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

منبع آب 1000 ليتري

ژنراتور برق

1

1

3000

5000

3

5

      جـــمـــع

8

 

 

 

 

 

 

    الف – 4 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 5 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

37/338

78

8

4

جــــمــــع

37/428

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

42/21

جمـــــع كل

79/449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

كندوي خالي

شـــــكر

موم آج شده

دارو

ظروف بسته بندي عسل

رنگ روغن و سيم

350

9 تن

500

-

-

-

30

3000

20

-

-

-

5/10

27

10

5/2

3

3

    جــــمــــع

56

 

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

مدير طرح

حسابدار

زنبوردار

راننده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

5

1

1-پاره وقت

2/1

4/0

9/0

9/0

5/0

8/16

6/5

63

6/12

7

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

2/18

  جـــمــــع كل

9

-

2/123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

8

37/338

78

4%

4%

10%

32/0

53/13

8/7

   جــــــمـــــــع

65/21

 

 

 

 

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

8

37/338

78

12%

10%

20%

96/0

84/33

6/15

   جــــــمـــــــع

4/50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

بنـزين

گاز مايع

نفت سفيد

ليتر

-

ليتر

6000

-

2000

650

-

160

9/3

78/0

32/0

   جــــــمـــــــع

5

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

اجاره انبار

56

2/123

65/21

4/50

5

6

جــــمــــع

25/262

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

11/13

جمـــــع كل

36/275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه در گردش ( ششماهه )

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

اجاره انبار

28

6/61

5/2

3

جمـــــع كل

1/95

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

79/449

1/95

جمـــــع كل

89/544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ج – فروش:

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

عـــسـل خالص

بچه كندو

20000

300

20 تن

350

400

105

   جــــــــمـــــــــع

505

 

 

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

1/10

   جــمـــع

1/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

505

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

36/275

سود ناويژه

64/229

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

1/10

سود عملياتي

54/219

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

54/218

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 73/1سال ( تقريبا 21 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

56

100

0

-

56

حقوق و دستمزد

1/43

35

1/80

65

2/123

سوخت و انرژي

4

80

1

20

5

تعمير و نگهداري

32/17

80

33/4

20

65/21

استـهلاك

0

-

4/50

100

4/50

توزيع و فروش

1/10

100

0

-

1/10

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

اجاره انبار

0

-

6

100

6

پيش بيني نشده

14/11

85

97/1

15

11/13

جمـــع

66/141

-

8/144

-

46/286

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل85/39 %مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

490 ميليون ريال

شش ماه

13%

85/31 ميليون ريال

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

85/521  ميليون ريال

36 ماه

13%

76/101 ميليون ريال

61/133 ميليون ريال

54/44 ميليون ريال

33/163 ميليون ريال

 

 

 

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

66/81

33/163

33/163

66/81

كارمزد تسهيلات

27/22

54/44

54/44

27/22

جمــع

93/103

87/207

87/207

93/103

 

آمار بازدید سایت

1004647
امروزامروز313
دیروزدیروز728
این هفتهاین هفته3358
این ماهاین ماه5813
آمار کلآمار کل1004647
کاربران وارد شده: 0
مهمان: 4
شما اینجا هستید:   خانه مقالاتطرح های توجیه فنی و مالیزنبور عسل و کرم ابریشمپرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت يكهزار كندو

طراحی و اجرا توسط شهرام عطریان