تاریخ انتشار
پرینت

پرورش كرم ابريشـم با ظرفيت 400 جعبهطرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش كرم ابريشـم با ظرفيت 400 جعبه در يك دوره

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش كرم ابريشـم

 

ظرفيت : 400 جعبه در يك دوره

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در استانهاي نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 3/912 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 3/92 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه 

ميزان اشتغال زايي : 8 نفـر

     مقدمـه :

   نوغانداري به منظور توليد پيله، مادر يكي از قديمي ترين صنايع جهان يعني صنعت نساجي است كه طي آن برگ درخت توت به نخ ابريشم تبديل شده و ارزش افزوده سرشاري پديد مي‌آورد. ابريشم رشته اي است نازك، بلند، سبك، نرم ، جاذب‌الرطوبه، رنگ پذير ، مقاوم در برابر نوسانات حرارت، نارسانا و درخشنده . اين خصوصيات باعث استفاده گسترده از آن در توليد البسه، نارساناها، صنايع لاستيك، وسايل پزشكي و ... گشته است.

   كرم ابريشم يا Bombix mori حشره اي است كوچك كه داراي دگر ديسي كامل شامل چهار مرحله تخم، لارو، شفيره و پروانه در يك نسل مي‌باشد. در مرحله اول ، جنين رشد و نمو كرده و به لارو تبديل مي‌شود. در دومين مرحله ، لارو با تغذيه مواد غذايي به رشد و نمو خود ادامه مي‌دهد. سومين مرحله دگرديسي يا تبديل لارو به شفيره است. آخرين مرحله يا مرحله زايشي شامل تخم ريزي پروانه ماده پس از جفت‌گيري است.

    تغذيه كرم ابريشم از برگ تازه درخت توت انجام مي‌پذيرد و تنها در دوره لاروي تغذيه صورت مي‌پذيرد. براي تغذيه كرم‌هاي جوان مي‌توان از برگهاي خرد شده با يا بدون شاخه استفاده كرد ولي كرم هاي بالغ منحصرا از برگهاي خردنشده با يا بدون شاخه تغذيه مي‌كنند.

    ميزان برگريزي براي هر جعبه ( شامل 20 هزار تخم نوغان ) بسته به سن لاروها از 5/1 تا 115 كيلوگرم در نوسان است.

   سطح مناسب براي پرورش كرم‌هاي ابريشم نيز يكي از نكاتي است كه تاثير بسزايي در يكنواختي رشد كرم‌ها دارد. اندازه مناسب سطح بستر در هر سن و هر روز بايد مورد توجه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه رشد كرم ابريشم بخصوص در سنين اول و دوم بسيار سريع مي‌باشد بطوريكه يك لارو متولد شده در سن اول ( كه سه الي چهار روز به طول مي‌انجامد ) ، پنجاه برابر وزن خود را در روز اول خواهد داشت و زمانيكه به رشد كامل خود برسد از نظر وزن ده هزار برابر ، از نظر حجم هفت هزار برابر و از نظر سطح چهارصد برابر بزرگتر خواهد بود.

*          *          *

   با توجه به شكاف موجود بين عرضه و تقاضاي ابريشم در جهان اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور  در محصولات كشاورزي به شمار مي‌رود و داراي توجيه مناسب اقتصادي است، مي‌تواند تامين كننده نياز صنايع تبديلي و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي و دامپروري ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هكتار مي‌باشد. با توجه به اينكه زمين مورد نياز از محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت منظور نگرديده است.

الف – 2 ) محوطه سازي :

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

آماده سازي زمين‌وكاشت

2000مترمربع

 5000مترمربع

200متر

100مترمربع

20هكتار

5

6

10

20

500

10

30

2

2

10

      جـــمـــع

54

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

انبار

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

تلمبار كرم جوان

تلمبار كرم بالغ

برگخانه

اتاق تفريخ

40

16

40

30

100

700

50

20

400

300

450

450

400

400

400

400

16

8/4

18

5/13

40

280

20

8

   جــــــمـــع

3/400

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور باغي كمر شكن

گاوآهن

نهر كن

تريلي

سمپاش تراكتوري

موتور پمپ و متعلقات

توري مخصوص كرم‌جوان

بستر متحرك پرورش‌ كرم‌جوان

جعبه تفريخ تخـم

برگ خردكن

حرارت‌سنج و رطوبت‌سنج

وسايل باغباني

1

1

1

1

1

1

m2600

40

400

1

8

1سري

35000

2000

1000

10000

8000

40000

4

350

5

10000

200

400

35

2

1

10

8

40

4/2

14

2

10

6/1

4/0

      جـــمـــع

4/126

    الف – 5 ) تاسيسات:

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

حفر چاه و لوله كشي

تهويه تلمبار

منبع 5000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

1

2

1

1

20000

1250

8000

10000

20

5/2

8

10

      جـــمـــع

5/40

 الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

 الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

 جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

3/454

4/126

78

5/30

7

4

جــــمــــع

2/710

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/35

جمـــــع كل

7/745

    ب- هزينه هاي جاري :

    ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

تخم نوغان

نهال

كود شيميايي

400جعبه

60000 اصله

6 تـن

100

5/1

650

40

90

9/3

    جــــمــــع

9/133

   ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

كارگر ساده

راننده

نگهبان و موتورچي

آبيار

باغبان

1

2

2

1

1

1

2/1

8/0

9/0

9/0

8/0

9/0

8/16

4/22

2/25

6/12

2/11

6/12

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

9/19

  جـــمــــع كل

8

-

7/120

     ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/454

5/40

4/126

78

7

2%

4%

4%

10%

10%

09/9

62/1

06/5

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

27/24

    ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/454

5/40

4/126

78

7

10%

12%

10%

20%

10%

43/45

86/4

64/12

6/15

7/0

   جــــــمـــــــع

23/79

    ب- 5 ) سوخت و انرژي :

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

10000

6000

15000

-

250

650

160

-

5/2

9/3

4/2

1

   جــــــمـــــــع

8/9

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

9/133

7/120

27/24

23/79

8/9

جــــمــــع

9/367

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/18

جمـــــع كل

3/386

سرمايه در گردش

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد ( سه ماهه )

سوخت و انرژي ( سه ماهه )

9/133

2/30

5/2

جمـــــع كل

6/166

 

 جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/745

6/166

جمـــــع كل

3/912

  ج – فروش يك دوره :

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

پيله خشك

75000

4 تن

300

   جــــــــمـــــــــع

 

300

 

با توجه به اينكه در طول سال سه دوره پرورش كرم ابريشم انجام مي‌شود درآمد كل طرح برابر 900ميليون ريال خواهد بود.

 

 برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

18

   جــمـــع

19

 پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

900

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3/386

سود ناويژه

7/513

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

18

سود عملياتي

7/495

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

7/494

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 4/1 سال ( تقريبا 17 ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

9/133

100

0

-

9/133

حقوق و دستمزد

2/42

35

5/78

65

7/120

سوخت و انرژي

8/7

80

2

20

8/9

تعمير و نگهداري

42/19

80

85/4

20

27/24

استـهلاك

0

-

23/79

100

23/79

توزيع و فروش

18

100

0

-

18

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

6/15

85

8/2

15

4/18

جمـــع

92/236

-

38/168

-

3/405

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل39/25%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:             

 

820 ميليون ريال

يك سال

13%

6/106 ميليون ريال

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

6/926 ميليون ريال

36 ماه

13%

68/180 ميليون ريال

28/287 ميليون ريال

76/95 ميليون ريال

33/273ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

-

33/273

33/273

33/273

كارمزد تسهيلات

-

76/95

76/95

76/95

جمــع

-

09/369

09/369

09/369

 

منبع: سی دی منتشره توسط معاونت طـرح و برنامه وزارت تعاون – تیرماه 1382

آمار بازدید سایت

959737
امروزامروز96
دیروزدیروز473
این هفتهاین هفته1161
این ماهاین ماه12736
آمار کلآمار کل959737
کاربران وارد شده: 0
مهمان: 4
شما اینجا هستید:   خانه مقالاتطرح های توجیه فنی و مالیزنبور عسل و کرم ابریشمپرورش كرم ابريشـم با ظرفيت 400 جعبه

طراحی و اجرا توسط شهرام عطریان