تاریخ انتشار
پرینت

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

پرورش ماهي قزل‌آلا

 

با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرداد ماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خـلاصــه طــرح

 

 

موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )

 

ظرفيت : هشتاد تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

 

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

 

 

 

 

 

    مقــــدمه :

 

 

    با افزايش روز افزون جمعيت و نياز به غذا و مواد پروتئيني ، جايگاه توليد و پرورش ماهي در آبهاي داخلي و بهره برداري بهينه از منابع آبي در دسترس روز به روز آشكارتر مي‌شود. اهميت اين موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهي در تامين سلامت افراد و همچنين مقايسه سرانه اندك مصرف آن در قياس با ممالك توسعه يافته عيان تر خواهد شد. توسعه اين حرفه به عوامل مختلفي بستگي دارد و در نتيجه هر كدام از اين عوامل موجب بروز تنگناهايي در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاكتورهاي عدم سهولت دسترسي به آب، زمين مناسب، شرايط اقليمي مساعد و تغييرات فصلي در كميت يا كيفيت آب در دسترس، در بسياري از مناطق باعث ايجاد مشكلاتي در توسعه مزارع پرورش ماهي قزل‌آلا با روشهاي متداول شده است. بمنظور مقابله با اين مسائل ، استفاده از سيستم هاي گردشي و استفاده مجدد از آب يا سيستم مدار بسته بتازگي مد نظر صاحب نظران واقع شده است.

   در اين روش، آب حوضچه هاي پرورشي پس از اجراي مراحل تصفيه فيزيكي و زيستي، از نظر گازهاي محلول متعادل مي‌شود و آب تازه مورد نياز در اين روش از 2 تا 25% وارد سيستم مي‌شود. اكسيژن مورد نياز در اين سيستم از طريق هوادهي و همچنين استفاده از اكسيژن خالص تامين مي‌شود.

   به منظور استفاده از حداكثر ظرفيت نگهداري، لازمست در سيستم از ماهيان بااوزان مختلف نگهداري شود و در فواصل زماني معين با رشد و نمو ماهيان، ماهيان با وزن مناسب را صيد نمود. اين فاصله زماني معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته مي‌شود. همچنين شايان ذكر است كه رشد كامل ماهي حدود نه ماه به طول خواهد انجاميد و نخستين محصول پس از پايان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.

    طرحهاي پرورش ماهي با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي اين فراورده ها را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين مورد نياز جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

 

   الف – 1 ) زميüن :

  

   زمين مورد نياز براي اجراي اين طرح ، معادل 2000 متر مربع مي‌باشد كه ارزشي بالغ بر 60 ميليون ريال دارد.

 

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 400مترمربع

100متر

50مترمربع

5

6

10

20

10

4/2

1

1

      جـــمـــع

4/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

سوله و ديوارهاي جانبي

انبار

ساختمان اداري و رفاهي

اتاق برق

حوضچه‌هاوكفسازي سالن توليد

نگهباني

700

24

72

10

640

12

250

300

400

300

900

400

175

2/7

8/28

3

5768/794

8/4

   جــــــمـــع

8/725

 

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

ترازو

وسايل كار(تور،سطل،چكمه و..)

وسايل تعميرگاهي

دستگاه ضد عفوني UV آب

1

3سري

1سري

-

2000

1000

2000

-

2

3

2

13

      جـــمـــع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

شبكه آبرساني و برگشت‌آب

شبكه هوادهي

شبكه اكسيژن

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق و كابل كشي

باسكول يك تني

سيستم سرمايش و گرمايش

تهويه

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

4000

-

4000

-

-

30

30

60

4

7

4

3

2

      جـــمـــع

140

 

 

 

 

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

رايانه

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

5

1

2

2

      جــــــمـــــع

10

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي

3

8/1

2/7

      جــــــمـــــع

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

60

2/809

20

78

140

10

12

جــــمــــع

2/1129

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/56

جمـــــع كل

6/1185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

بچه ماهي

غذا

اكسيژن

مكمل و دارو

168000قطعه

88 تن

 Kg35000

-

17/0

3750

9/1

-

5/28

330

5/66

8

    جــــمــــع

433

 

 

 

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

حسابدار

راننده ونگهبان

كارشناس

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

1

1

3

1-پاره وقت

2/1

4/0

8/0

1

85/0

6/0

8/16

6/5

2/11

14

7/35

4/8

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

3/15

  جـــمــــع كل

8

-

107

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/809

140

20

78

10

2%

4%

4%

10%

10%

18/16

6/5

8/0

8/7

1

   جــــــمـــــــع

38/31

 

 

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/809

140

20

78

10

10%

12%

10%

20%

10%

92/80

8/16

2

6/15

1

   جــــــمـــــــع

32/116

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

220000

6000

18800

-

250

650

160

-

55

9/3

3

6/0

   جــــــمـــــــع

5/62

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

433

107

38/31

32/116

5/62

جــــمــــع

2/750

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/37

جمـــــع كل

7/787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه در گردش

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد بچه ماهي ( براي چهار دوره )

حقوق و دستمزد ( نه ماهه )

سوخت و انرژي ( نه ماهه )

5/20

2/80

9/46

جمـــــع كل

2/147

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

6/1185

2/147

جمـــــع كل

8/1332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ج – فروش(طي يك دوره ):

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

ماهي قزل‌آلا

16500

80 تن

1320

   جــــــــمـــــــــع

1320

 

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

3

4/26

   جــمـــع

4/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1320

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

7/787

سود ناويژه

3/532

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

4/26

سود عملياتي

9/505

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

9/502

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 71/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

433

100

0

-

433

حقوق و دستمزد

5/37

35

5/69

65

107

سوخت و انرژي

50

80

5/12

20

5/62

تعمير و نگهداري

1/25

80

28/6

20

38/31

استـهلاك

0

-

32/116

100

32/116

توزيع و فروش

4/26

100

0

-

4/26

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

3

100

3

پيش بيني نشده

9/31

85

6/5

15

5/37

جمـــع

9/603

-

2/213

-

1/817

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل77/29%مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1190 ميليون ريال

هجده ماه

13%

232 ميليون ريال

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

1422  ميليون ريال

42 ماه

13%

5/323  ميليون ريال

5/555 ميليون ريال

7/158  ميليون ريال

340  ميليون ريال

 

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

170

340

340

340

كارمزد تـسهيلات

0

35/79

7/158

7/158

7/158

جمــع

0

35/249

7/498

7/498

7/498

 

آمار بازدید سایت

863140
امروزامروز285
دیروزدیروز499
این هفتهاین هفته1246
این ماهاین ماه9095
آمار کلآمار کل863140
کاربران وارد شده: 0
مهمان: 38
شما اینجا هستید:   خانه مقالاتطرح های توجیه فنی و مالیآبزیانپرورش ماهي قزل‌آلا با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

طراحی و اجرا توسط شهرام عطریان