کمترین تورم فصلی به «شیر» رسید

 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر (٠, ٨ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گاو نر داشتی (۱۳.۲ درصد) است.

در فصل پاییز ١٤٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۱۳۹۷.۷ بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧.٥ درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٥٨.٢ درصد افزایش یافته‌است.

 

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۴.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٤.٦ درصد)، ١٠.١ واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر (٠, ٨ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گاو نر داشتی (۱۳.۲ درصد) است.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۵۷.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٤.٩ درصد)، ٢.٦ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل پاییز سال قبل ٥٧.٥ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم شیر (٢٣.٥ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گوساله نر زیر ۴ ماه (١٧٤.٥ درصد) است.

 

کاهش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٥٨, ٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٦١.٢ درصد)، ٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم شیر (٣٤.٣ درصد) و بیشترین آن مربوط به گوساله نر زیر ۴ ماه (۱۳۸.۳ درصد) است.

 

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٤٠٢ نشان می‌دهد که عدد شاخص در همه استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان بوشهر با ۱۵.۶ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان قم با ١.٥ درصد است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان خوزستان با ۱۳۸.۷ درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان البرز با ٣٣.٢ درصد (افزایش) است.

 

منبع خبر: خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار: 1402/11/30

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتحادیه صنعت دامپروری استان فارس می باشد