نگرانی برای تامین گوشت قرمز داخل نداریم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار سالانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزارتن گوشت در داخل تولید می شود که با این وجود نگرانی در تامین نداریم.

آقای ارسلان قاسمی گفت: علی رغم آنکه قانون صادرات دام در ابتدای سال به تصویب رسید و با اخذ عوارض صادرات باید اجرا می شد، اما اجرای آن به سبب موضوع شیوه نامه با تاخیر ۶ ماهه انجام شد. در حالیکه نوشتن شیوه نامه در قانون نیامده بود.

 به گفته او، با توجه به مازاد تولید روی دست دامدار برای صادرات بیش از ۳ میلیون راس دام سبک و ۳۰۰ هزار راس دام سنگین باید برنامه ریزی شود تا دامدار برای تولید سال آینده آماده شود که زنجیره تامین قطع نشود.

 قاسمی می گوید: براساس آمار سالانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که با این وجود نیاز کشور از تولید داخل تامین می شود.

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در سنوات گذشته یک میلیون تن گوشت در داخل مورد مصرف قرار می گرفت که براین اساس بخشی از نیاز کشور از تولید داخل تامین می شد،‌ اما در شرایط کنونی با کاهش سرانه مصرف به کمتر از ۶ کیلوگرم،‌ نگرانی برای تامین گوشت قرمز بازار داخل نداریم.

 

منبع خبر: اگنا

تاریخ انتشار: 1401/09/02

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتحادیه صنعت دامپروری استان فارس می باشد