هیات مدیره و پرسنل

اعضای هیات مدیره

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 1398/06/03 اتحادیه مدیران اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری فارس به شرح زیر معرفی گردیدند:

 

مدیر عامل

سید محمد علی شاه امیری به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال

 

اعضای هیات مدیره:

1- جهانبخش جوکار به سمت رییس هیات مدیره برای مدت سه سال

2-مهدی جعفری به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت سه سال

3-عابدین حاتمی به سمت منشی هیات مدیره برای مدت سه سال

4- سید محمد علی شاه امیری به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال

5- محسن جعفری به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال

6- سیدمحمد میرعظیمی به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

7- محمد جعفر اسماعیل زاده به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

 

بازرسین:

1- مهرداد بازیار حسام آباد به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی

2- فرزاد بهرامی به به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی

3- شهرام امیدوار به به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی

4- محمدشریف نامدار نیا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتحادیه صنعت دامپروری استان فارس می باشد