هیات مدیره و پرسنل

مدیر عامل:

سیدمحمد علی شاه امیریسید محمدعلی شاه امیری

تلفن تماس:

09171131116

آدرس:

شیراز - خیابان حر - کوچه 7 - پلاک 22 - اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری فارس

 

 

اعضای هیات مدیره:

 

مهدی جعفری

رئیس هیات مدیره

تلفن تماس:

09173122815

آدرس:

لپویی، کیلومتر 2 جاده بیضاء، سمت چپ شرکت تعاونی گاوداران بهشیر لپویی

 

 

 

 

عابدین حاتمی

نائب رئیس هیات مدیره

تلفن تماس:

09173095861

آدرس:

کوار، روستای ولیعصر - شرکت تعاونی دامداران ولیعصر کوار

 

 

محسن جعفری

عضو اصلی هیات مدیره

تلفن تماس:

09177011762

آدرس:

زرقان، جاده دودج، خیابان دره چپ و راست - شرکت تعاونی گاوداران 720 زرقان

 

 

سید محمدعلی شاه امیری

عضو اصلی هیات مدیره

تلفن تماس:

09171131116

آدرس:

شیراز - خیابان حر - کوچه 7 - پلاک 22 - اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری فارس

 

 

محمدشریف نامدارنیا

منشی هیات مدیره

تلفن تماس:

09177150658

آدرس:

شیراز، سیاخ دارنگون روستای کدنج - شرکت تعاونی دامداران سیاخ دارنگون

 

 

فرزاد بهرامی                                                                                                                                                                                          

بازرس اصلی

تلفن تماس:

09178400230

آدرس:

فسا، خیابان شهدای عشایر، نرسیده به میدان امام علی، شرکت تعاونی اکسیر لبن

 

 

مهرداد بازیار حسام آبادی

بازرس اصلی

تلفن تماس:

09177284816

آدرس:

مرودشت، سد درودزن، روستای قاسم آباد رامجرد - شرکت تعاونی گاوداران رامجرد، ابرج و درودزن

 

 

کاکاجان جعفری

بازرس اصلی

تلفن تماس:

09174048137

آدرس:

لپویی، کیلومتر 2 جاده بیضاء، سمت چپ شرکت تعاونی بهشیر لپویی

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتحادیه صنعت دامپروری استان فارس می باشد